Niezbdny element w wykoczeniu i budowie drg, ulic, parkingw. Zrnicowane wymiary pozwalaj na dopasowanie do uksztatowania miejsca dziki rnorodnej kolorystyce mog by rwnie elementem dekoracyjnym

Kolor szary:ILO NA PALECIE:

KRAWʯNIK 15x30x100 - 15 szt
WAGA PALETY: ok. 1 420 kg

KRAWʯNIK 20x30x100 -

10 szt
WAGA PALETY: ok. 1 360 kg