Korytkami, ktre skadaj si na system odwodnienia, woda deszczowa kierowana jest w okrelone miejsca dziki temu nie tworz si kaue. System ten zapewnia swobodny spyw wody z praktycznie kadej powierzchni. Korytka s produktami moduowymi dziki istniejcym wypustom mona je skada na dowoln dugo. Mog by instalowane nie tylko na obszarach przystosowanych do ruchu pieszych ale przy zastosowaniu kratek wzmocnionych rwnie na obszarach, na ktrych ma miejsce ruch samochodowy ( wzdu drzwi wejciowych do garay, na parkingach, stacjach benzynowych itd.)

Kolor szary: