Niezbdny element w wykoczeniu i budowie drg, ulic, parkingw. Zrnicowane wymiary pozwalaj na dopasowanie do uksztatowania miejsca dziki rznorodnej kolorystyce mog by rwnie elementem dekoracyjnym.

Kolor szary i czerwony:DOSTPNE GRUBOCI:

The
- <
right">cialis side
10 CM