otrzymywany jest w procesie pukania i charakteryzuje si wysok zawartoci krzemionki. Wykorzystywany jest przez wikszo producentw wysokiej marki betonw i galanterii betonowej oraz nadaje si do sporzdzania zapraw murarskich i wykonawstwa specjalistycznych robt inynieryjnych