Piasek płukany

otrzymywany jest w procesie płukania i charakteryzuje się wysoką zawartością krzemionki. Wykorzystywany jest przez większość producentów wysokiej marki betonów i galanterii betonowej oraz nadaje się do sporządzania zapraw murarskich i wykonawstwa specjalistycznych robót inżynieryjnych