W naszym skadnie budowlanym znajdziecie niezbdny w budownictwie kamie drobny nadajcy si do rnorodnego wykorzystania w robotach drogowych i budowlanych. Materiay dostarczane s z najlepszych z i charakteryzuj si wysoka jakoci eksploatacyjn