KORYTO KS - 1

Article Index
KORYTO KS - 1
Page 2
All Pages

PREFABRYKOWANE KORYTO Z BETONU ZBROJONEGO KS-1

    1. Przeznaczenie

Korytka odwodnieniowe KS-1 wykonywane ze zbrojonego betonu wykorzystywane s w budownictwie kolejowym, drogowym i melioracyjnym. Su do umacniania roww bocznych, umacniania dna rowu oraz odprowadzania wd powierzchniowych. Stosuj si je w partiach rowu gdzie wymagany jest szczelny ukad wodny.

WAGA KORYTA: 200 kg/szt


W SPRZEDAY RWNIE POCHYLNIA DLA ZWIERZT MONTOWANA W KORYTA KS-1