KORYTO KS - 1

Article Index
KORYTO KS - 1
Page 2
All Pages

PREFABRYKOWANE KORYTO Z BETONU ZBROJONEGO KS-1

    1. Przeznaczenie

Korytka odwodnieniowe KS-1 wykonywane ze zbrojonego betonu wykorzystywane są w budownictwie kolejowym, drogowym i melioracyjnym. Służą do umacniania rowów bocznych, umacniania dna rowu oraz odprowadzania wód powierzchniowych. Stosuję się je w partiach rowu gdzie wymagany jest szczelny układ wodny.

WAGA KORYTA: 200 kg/szt


W SPRZEDAŻY RÓWNIEŻ POCHYLNIA DLA ZWIERZĄT MONTOWANA W KORYTA KS-1