NOWO!

Pyty stosowane w drogownictwie do umocnienia dna rowu.