KOSTKA FOTOKATALITYCZNA

NOWOŚĆ!!! Fotokatalityczna Kostka Brukowa BRUKPOL już w ofercie! Kostka brukowa o właściwościach katalitycznych jest prefabrykatem o wysokich walorach ekologicznych. Dzięki zastosowaniu cementu TioCem Górażdże Cement S.A. , który w swoim składzie zawiera tlenek tytanu TiO2 uzyskujemy materiał betonowy aktywnie usuwający tlenki azotu NOx z zanieczyszczonego powietrza. Dodatkowo zawartość TioCem powoduje powstanie betonu samoczyszczącego. Aktywowana promieniowaniem UV powierzchnia kostki brukowej zawierająca TiO2 utlenia zabrudzenia organiczne. Takie działanie zapobiega nawarstwianiu się zanieczyszczeń oraz pomaga w ich usuwaniu np. przez zraszanie wodą. Stawiaj na czyste środowisko z fotokatalityczną kostką brukową BRUKPOL! Więcej informacji na temat TioCem można zasięgnąć na stronie www.tiocem.pl Górażdże Cement S.A.