KOSTKA FOTOKATALITYCZNA

NOWO!!! Fotokatalityczna Kostka Brukowa BRUKPOL ju w ofercie! Kostka brukowa o waciwociach katalitycznych jest prefabrykatem o wysokich walorach ekologicznych. Dziki zastosowaniu cementu TioCem Grade Cement S.A. , ktry w swoim skadzie zawiera tlenek tytanu TiO2 uzyskujemy materia betonowy aktywnie usuwajcy tlenki azotu NOx z zanieczyszczonego powietrza. Dodatkowo zawarto TioCem powoduje powstanie betonu samoczyszczcego. Aktywowana promieniowaniem UV powierzchnia kostki brukowej zawierajca TiO2 utlenia zabrudzenia organiczne. Takie dziaanie zapobiega nawarstwianiu si zanieczyszcze oraz pomaga w ich usuwaniu np. przez zraszanie wod. Stawiaj na czyste rodowisko z fotokatalityczn kostk brukow BRUKPOL! Wicej informacji na temat TioCem mona zasign na stronie www.tiocem.pl Grade Cement S.A.