Produkty

W naszym skadnie budowlanym znajdziecie niezbdny w budownictwie kamie drobny nadajcy si do rnorodnego wykorzystania w robotach drogowych i budowlanych. Materiay dostarczane s z najlepszych z i charakteryzuj si wysoka jakoci eksploatacyjn

 

wir do luna skaa okruchowa skadajca si z odamkw ska o rednicy 5+80 mm. Do celw budowlanych wydobywa si go podobnie jak i piasek ze z ziemnych lub rzecznych/ Najczciej suy dowyrabiania betonu oraz wykorzystywany do podoa drg

 

Kostka Starobruk

Read more...

 

KORYTO KS - 1

PREFABRYKOWANE KORYTO Z BETONU ZBROJONEGO KS-1

    1. Przeznaczenie

Korytka odwodnieniowe KS-1 wykonywane ze zbrojonego betonu wykorzystywane s w budownictwie kolejowym, drogowym i melioracyjnym. Su do umacniania roww bocznych, umacniania dna rowu oraz odprowadzania wd powierzchniowych. Stosuj si je w partiach rowu gdzie wymagany jest szczelny ukad wodny.

WAGA KORYTA: 200 kg/szt


W SPRZEDAY RWNIE POCHYLNIA DLA ZWIERZT MONTOWANA W KORYTA KS-1
 

Element betonowy, sucy do odprowadzania wd opadowych, stosowany w drogownictwie. Montowany zazwyczaj przy odwodnieniach cigw komunikacyjnych, skarp, parkingw oraz podjazdw czy chodnikw.

 
More Articles...