Produkty

Kamień drobny

W naszym składnie budowlanym znajdziecie niezbędny w budownictwie kamień drobny nadający się do różnorodnego wykorzystania w robotach drogowych i budowlanych. Materiały dostarczane są z najlepszych złóż i charakteryzują się wysoka jakością eksploatacyjną

 

Żwir i pospółki

Żwir do luźna skała okruchowa składająca się z odłamków skał o średnicy 5+80 mm. Do celów budowlanych wydobywa się go podobnie jak i piasek ze złóż ziemnych lub rzecznych/ Najczęściej służy dowyrabiania betonu oraz wykorzystywany do podłoża dróg

 

Kostka Starobruk

Read more...

 

KORYTO KS - 1

PREFABRYKOWANE KORYTO Z BETONU ZBROJONEGO KS-1

    1. Przeznaczenie

Korytka odwodnieniowe KS-1 wykonywane ze zbrojonego betonu wykorzystywane są w budownictwie kolejowym, drogowym i melioracyjnym. Służą do umacniania rowów bocznych, umacniania dna rowu oraz odprowadzania wód powierzchniowych. Stosuję się je w partiach rowu gdzie wymagany jest szczelny układ wodny.

WAGA KORYTA: 200 kg/szt


W SPRZEDAŻY RÓWNIEŻ POCHYLNIA DLA ZWIERZĄT MONTOWANA W KORYTA KS-1
 

PŁYTA ŚCIEKOWA TYP TRÓJKĄTNY

Element betonowy, służący do odprowadzania wód opadowych, stosowany w drogownictwie. Montowany zazwyczaj przy odwodnieniach ciągów komunikacyjnych, skarp, parkingów oraz podjazdów czy chodników.

 
More Articles...